Tranh Đá Sơn Thuỷ Xuyên Sáng Cao Cấp HD N25

Liên hệ giá tốt

  • Tên đá: Ngọc Xuyên Sáng
  • Xuất xứ: Nhập khẩu nguyên tấm
  • Màu sắc: Trắng
  • Kích thước: 2,98×2,03m
  • Ứng dụng: Trang trí phòng khách, đại sảnh