Tranh Đá Sơn Thuỷ Xuyên Sáng HD N01

Liên hệ giá tốt

  • Tên đá: Đá Ngọc
  • Xuất xứ: Nhập khẩu nguyên tấm
  • Màu sắc: Màu trắng đen
  • Kích thước: 2,98×2,02m
  • Ứng dụng: Trang trí phòng khách, đại sảnh